Ocena brak

Odpowiedzialność międzynarodowa państwa - Formy odpowiedzialności

Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011

  1. Reparacje (naprawienie szkód) – w formie restytucji (przywróceniu poprzedniego stanu rzeczy, jaki istniał przed popełnieniem deliktu np. wykonanie zobowiązań, odwołanie bezprawnego działania itp.) lub odszkodowania (zapłacenie pewnej sumy, bądź danie ekwiwalentu w celu wyrównania szkód materialnych będących wynikiem deliktu)

  2. Satysfakcja – forma wynagrodzenia niematerialnych szkód poniesionych przez państwo, polega na wyrażeniu dezaprobaty wobec aktów jednego państwa skierowanych przeciwko czci i honorowi innego państwa; przeprosiny i wyrazy ubolewania, zobowiązanie ukarania winnych itp.

  3. Sankcje zbrodnie międzynarodowe – sankcje ekonomiczne i wojskowe (np. embargo)

Podobne prace

Do góry