Ocena brak

Odpowiedzialność materialna wspólna

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Jeżeli pracownikom łącznie powierzono mienie z obowiązkiem wyliczenia się mogą oni zawrzeć z pracodawca umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Pracownicy ponoszą wspólna odpowiedzialność materialna odpowiadają w częściach określonych w umowach, jednakże w razie ustalenia, ze szkoda w całości lub w części został spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

W razie przejęcia części zakładu pracy (np. sklepu) przez innego pracodawcę wraz z pracownikami, których wiązała ważna umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, pracodawca przejmujący ich nie ma obowiązku zawarcia z tymi pracownikami umowy pisemnej o wspólnej odpowiedzialności, chyba, ze umowa została uprzednio wypowiedziana przez pracowników lub pracodawca odstąpił od niej.

Podobne prace

Do góry