Ocena brak

Odpowiedzialność materialna pracownika (różnice w zależności zawinionego i niezawinionego)

Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011

Odpowiada, gdy z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził szkodę

  • z winy nie umyślnej – odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody – maksymalnie 3-miesięczne wynagrodzenia

  • z winy umyślnej – naprawa szkody do pełnej wysokości wyrządzonej szkody

Podobne prace

Do góry