Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA, PRZESŁANKI, SKUTKI

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Zachodzi, gdy członek rządu lub innej określonej przez prawo naczelnej instytucji publicznej, a nawet osoba sprawująca urząd wyższej rangi dopuszcza się umyślnie w związku ze sprawowaniem funkcji ( lub rządu ) naruszenia konstytucji lub ustawy. Geneza: impeachment w Anglii.

Odpowiedzialność ponoszą: Prezydent, Premier, członkowie RM, Prezes NBP, NIK, członkowie KRRiTV, osoby, którym Premier powierzył kierowanie ministerstwem. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, też posłowie i senatorowie. ( gdy prowadzą działalność gospodarcza z wykorzystaniem mienia państwa lub nabycie zakazanego majątku ). Prezydent, RM- odp. konst. za naruszenie konst. lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Reszta-jedynie odp. za tzw. delikt konstytucyjny, a za przestępstwa w związku ze stanowiskiem przed sądami powszcch. Prezydenta pociąga Zgromadzenie Narodowe, resztę Sejm przed TS, okres przedawnienia 10 lat. Katalog kar: utrata czynnego i biernego prawa wyborczego, zakaz zajmowania pewnych stanowisk, utrata pewnych orderów, odznaczeń, tytułów honorowych i zdolności do ich uzyskania; utrata stanowiska, złożenie z urzędu; gdy przestępstwa kary z ustaw karnych; utrata mandatu. Nie obowiązuje lex retro non agit.

Podobne prace

Do góry