Ocena brak

Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Konstytucja z 1997 r. przyjmuje typowy model odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta. Ponoszona jest ona za czyny, którymi Prezydent w zakresie swojego urzędowania lub w związku z zajmowanym urzędem, naruszył Konstytucję lub inną ustawę. Dla powstania tzw. deliktu konstytucyjnego konieczne jest równoczesne spełnienie wszystkich wskazanych wyżej przesłanek.

Pociągnięcie Prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej może nastąpić praktycznie jedynie w razie poważnego kryzysu konstytucyjnego i pod warunkiem, że przeciwko Prezydentowi opowie się kwalifikowana większość posłów i senatorów. Jest to scenariusz mało prawdopodobny, toteż znacznie ważniejsze wydają się inne hamulce działalności Prezydenta: wymóg kontrasygnaty jego aktów oraz krytyka mediów i opinie środowiska politycznego.

Podobne prace

Do góry