Ocena brak

Odpowiedzialność konstytucyjna a parlamentarna

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) to odpowiedzialność za polityczny kierunek sprawowania urzędu i podejmowane akty oraz decyzje; odpowiedzialność tę ponosi rząd i jego członkowie. Nie jest tu wymagane postawienie zarzutu naruszenia prawa, wystarczy negatywna ocena działalności i na tej podstawie Sejm może zgłosić wotum nieufności i w tej procedurze zażądać dymisji rządu lub ministra.

Odpowiedzialność konstytucyjna to odpowiedzialność za naruszenie prawa (w Polsce za naruszenie Konstytucji bądź ustawy), realizowana z inicjatywy parlamentu przez organ władzy sądowniczej (SN, TS, TK). W Polsce odpowiedzialności tej podlegają: Prezydent, Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu, którzy tymczasowo wykonują obowiązki Prezydenta oraz członkowie RM za naruszenie Konstytucji, ustawy, bądź za przestępstwo skarbowe popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Podobne prace

Do góry