Ocena brak

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

W ustawie jest triada przepisów: prawa karnego, przepisy procesowe, przepisy prawa materialnego.

Środki wychowawcze lub poprawcze przewidziane w ustawie są stosowane wobec nieletnich w następstwach:

-popełnienie przez nieletniego czynu karalnego

-u nieletniego występują przejawy demoralizacji.

Art.10 § 2,3 – wyjątek umożliwiający sądowi orzekanie kary do nieletniego sprawcy w przypadku, gdy spełnione są określone warunki, czyli nieletni, którzy mogą odpowiadać jak dorośli:

-ukończone 15 lat

-pominięcie 25 lat pozbawienia wolności oraz kary śmierci

-popełnienie określonego przestępstwa (zabójstwa, gwałtu, zamachu na życie prezydenta, rozboju)

-właściwości i warunki osobiste przemawiają za surowym potraktowaniem nieletniego

-okoliczności sprawy też za tym przemawiają ( szczególne okrucieństwo)

-wcześniej stosowane były Środki wychowawcze lub poprawcze

Jeżeli sąd skaże nieletniego na karę przewidzianą przez KK , to nie może ona przekroczyć 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia, jeżeli nieletni ma lat 12 – max.kara to lat 8.

Ponadto sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Podobne prace

Do góry