Ocena brak

Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

Art.33§3 KK wprowadza wyłączenie przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawców, którzy wprawili się w stan nietrzeźwości lub odłuzenia i w tym stanie naruszyli przepisy KK.

Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy:

-sprawca wprawił się dobrowolnie, bez przymusu, umyślnie

-znalazł się w stanie nietrzeźwości lub odłuzenia

-wyłączenie lub ograniczenia niepoczytalności

-wymaga się od sprawcy, aby wyłączenie lub ograniczenie przewidywał albo mógł przewidzieć.

Do góry