Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GŁOWY PAŃSTWA

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Obowiązkiem każdego organu jest przestrzeganie praw RP. Ponosi odp. konstyt. przed TS za złamanie konstytucji ( delikt konstytucyjny ) lub za popełnienie przestępstwa ( odpowiedzialność karna ). Przed TS pociąga go Zgrom. Naród. ( 2\3 głosów przy co najmniej połowie ustawowej liczby posłów na wniosek 140 członków tego Zgrom.).

Do dnia podjęcia decyzji przez TS, prezydent zostaje zawieszony w sprawowaniu Funkcji. Zastępuje go Marszałek Sejmu. Nie ponosi zatem odpowiedzialności politycznej, bo kontrasygnata.

Podobne prace

Do góry