Ocena brak

Odpowiedzialność dłużnika za przypadek

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Dłużnik odpowiadał za przypadek (casus), którego "żadna ludzka przezorność nie jest w stanie przewidzieć" z wyjątkiem działania siły wyższej (vis maior). Odpowiedzialność ta powstawała czasami z mocy prawa lub z kontraktu. Na mocy prawa dotyczyła ona: osoby biorącej cudzą rzecz do bezpłatnego używania, wierzyciela co do posiadanego zastawu, prowadzącego działalność zarobkową właściciela okrętów, domów zajezdnych i stajen, osoby które przechowywały rzecz w swoich magazynach lub przyjęły cudzy materiał w celu wykonania dzieła, dłużnika w zwłoce.

Podobne prace

Do góry