Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Obejmuje odpowiedzialność za zbadanie sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii na jego temat. W związku z tym powinien on właściwie zaplanować rewizję, zbadać system kontroli wewnętrznej, zastosować odpowiednie procedury badania zgodności i wiarygodności, aby zebrać dowody rewizyjne, na podstawie których wyraża opinię, przygotowuje raport z badania oraz pismo do zarządu.

Biegły rewident zaangażowany do badania sprawozdań finansowych na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło, odpowiada z racji swoich obowiązków wobec podmiotu uprawnionego do badania, który go zaangażował.

W przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków biegły rewident może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną (określoną w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie) lub cywilną.

Podobne prace

Do góry