Ocena brak

Odpowiedzialność banku z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia z rachunku bankowego

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez posiadacza rachunku bankowego jest wykonywane przez kilka banków, każdy z tych banków ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia. Wolny jest bank, który udowodni, że szkoda nie powstała z jego winy.

Bank dokonujący wypłat z rachunku bankowego jest obowiązany sprawdzić autentyczność i prawidłowość formalną dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz tożsamość osoby dającej zlecenie.

Podobne prace

Do góry