Ocena brak

Odpady obojętne

Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013

O., które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym,chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczneanichemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania,a także negatywne oddziaływanie na środowisko → odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

Podobne prace

Do góry