Ocena brak

Odp. wsp. za zobowiązania w spółce jawnej oparte jest na

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

  • za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  • wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób bezpośredni nieograniczony.

  • kto przystępuje do już istniejącej spółki odpowiada także za zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem.

Podobne prace

Do góry