Ocena brak

Odnoga lewa pnia pęczka przedsionkowo-komorowego

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Odnoga lewa (crus sinistrum) rozpoczyna się jeszcze po stronie prawej przegrody. Przekracza ją w poprzek i przechodzi na stronę lewą u dolnego brzegu części międzybłoniastej. Na stronie lewej przegrody ukazuje się między tylnym a prawym płatkiem półksiężycowatym zastawki aorty; dalej odnoga ta biegnie powierzchownie pod wsierdziem, łukowato zstępując ku dołowi. Nie tworzy ona wąskiego powrózka tak jak prawa, lecz krótkie, szerokie pasmo (8—12 mm), które dzieli się na dwa główne odgałęzienia, przednie (ramus ant.) i tylne (ramus post.); prócz nich zaznacza się często odgałęzienie trzecie jako pasmo środkowe skierowane do koniuszka serca. Jeżeli pasma te nie są zbyt szerokie, to wyraźnie oddzielają się od siebie, jeżeli są szersze, to waclilarzo-wato łączą się z sobą. Każde z obu odgałęzień brzeżnych kieruje się do podstawy jednego z dwóch mięśni brodawkowatych — odgałęzienie przednie do mięśnia brodawkowa tego przedniego, tylne do tylnego.

Czasem włókna przewodzące dochodzą do mięśni brodawkowatych samodzielnie, bez towarzyszących im pasm mięśniówki właściwej ściany komory; są to tzw. beleczki ścięgniste (trabeculae tendineae). U niektórych ssaków stanowią one regułę.

Odnoga prawa jest nieco krótsza od lewej. Wskutek tego w komorze prawej bodziec dochodzi o 0,01 sek. wcześniej niż w lewej; różnica czasu jest jednak tak niewielka, że praktycznie możemy przyjąć, że obie komory kurczą się równocześnie.

Podobne prace

Do góry