Ocena brak

Odnawialne źródła energii w Polsce - Perspektywy i możliwości wykorzystywania OZE w Polsce

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Energia przyjazna środowisku naturalnemu i niewyczerpalna jest u nas wykorzystywana w stopniu nieznacznym. Instytucje międzynarodowe znaczne większe możliwości rozwoju energetyki odnawialnej. Zastępowanie węgla biomasą spowodowałoby zmniejszenie zasiarczania środowiska, jako że węgiel zawiera 0,5 - 5% siarki, natomiast biomasa roślinna - tylko ok. 0,01 - 0,1%. Za biomasą jako "czystym" surowcem energetycznym przemawia również fakt, ze emisja dwutlenku węgla z tego paliwa jest zerowa, bowiem do atmosfery ulatuje go tyle, ile rośliny pobierają z atmosfery w procesie fotosyntezy.

Jedną z głównych barier są bardzo wysokie koszty niektórych technologii wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

Podobne prace

Do góry