Ocena brak

Odmiany tętnic wieńcowych

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

W rzadkich przypadkach początek obu tętnic wieńcowych może być wspólny; mówimy wówczas o pojedynczej tętnicy wieńcowej. Częściej zdarzają się 3—4 otwory w opuszce aorty, przy czym te nadliczbowe otwory są samodzielnymi początkami poszczególnych gałęzi (3—4 tętnice wieńcowe). Czasem jedna t. wieńcowa jest słabo rozwinięta i częściowo zastępują ją rozgałęzienia drugiej. Nieraz początek obu tętnic leży w lewej zatoce aorty. W rzadkich przypadkach, tak jak u zwierząt, rnoże on sięgać dalej ku górze aż do łuku aorty, nie ograniczając się do samej zatoki.

Na powierzchni mostkowo-żebrowej serca nie spotykamy większych odmian tętnic wieńcowych, dużą zmienność natomiast na powierzchni przeponowej.

Na powierzchni tej Adachi odróżnia trzy zasadnicze typy przebiegu tętnic wieńcowych, które jednak bez ostrej granicy przechodzą jeden w drugi.

Typ I , normalny, stanowi formę wyżej opisaną. U różnych zbadanych grup ludzkich występuje on przeciętnie w granicach 60—70% przypadków.

W typie II  t. wieńcow a prawa jest nadmiernie rozwinięta i ona głównie zaopatruje powierzchnię tylną komory lewej, podczas kiedy gałąź okalająca t. wieńcowej lewej jest silnie uwsteczniona. Przeciętnie typ ten występuje w granicach od 20 do 24%. Między typami I a II występują liczne formy przejściowe.

Typ III jest najmniej częsty; średnio zdarza się w 10—14%. W typie tym t. wieńcowa prawa jest bardzo słaba, a gałąź międzykomorowa przednia t. wieńcowej lewej może zachodzić na powierzchnię przeponową . Tylną powierzchnię komory prawej unaczynia wówczas głównie t. wieńcowa lewa. Adachi odróżnia dwie postacie tego typu.

Typ I (normalny u człowieka) występuje tylko u naczelnych. Parzystokopytne wykazują stosunki odpowiadające typowi II; pozostałe ssaki przedstawiają typ III .

Z odmian występujących na powierzchni mostkowo-żebrowej serca wspomnimy o zmienności podziału gałęzi międzykomorowej przedniej. Czasami dzieli się ona na dwie gałęzie mniej więcej tej samej grubości (około 13%) i podział ten może nastąpić zarówno w początkowej części przebiegu, jak i w końcowej. W tym drugim przypadku podział obejmuje koniuszek serca.

Podobne prace

Do góry