Ocena brak

Odmiany moczowodu

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Odmiany moczowodu są dosyć częste. Tłumaczą się one jego rozwojem. Moczowód, który wszak powstaje z pączka moczowodowego przewodu pranercza, dzieli się u swego początku na dwie gałęzie, przyszłe kielichy wielkie. O ile te dwie gałęzie wydłużają się stosunkowo nieznacznie, to pień główny, przyszły moczowód, wydłuża się bardzo silnie. Najczęściej zakłócenie rozwoju polega na przesadnym rozwoju długości obu gałęzi i stąd powstaje dwoidzielność moczowodu. Jest to odmiana najczęstsza. Można obserwować moczowody jednostronnie dwudzielne, czyli podwójne oraz moczowody obustronnie podwójne. Dwu dzielność może być całkowita, widzimy wtenczas dwa ujścia moczowodów po jednej stronie pęcherza. Mielibyśmy więc przypadki dwudzielności całkowitej, w przeciwieństwie do dwu-dzielności częściowej. Do dosyć rzadkich odmian należy zdwojenie obustronne całkowite z czterema ujściami moczowodów w pęcherzu.

Podobne prace

Do góry