Ocena brak

Odmiany mięśniowe

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Zmienność jest zasadniczą właściwością budowy ustroju. Występuje ona również wyraźnie w budowie układu mięśniowego, dorównując zmienności naczyń, a przewyższając nawet co do stopnia nasilenia zmienność kości i nerwów. Dotyczy ona wszystkich niemal najistotniejszych morfologicznych właściwości mięśnia, a więc jego kształtu, przyczepów i przebiegu, a nawet liczby. Wszystkie te zmienne postacie są różnymi odmianami (varietates*) mięśni, których występowanie tłumaczy nam rozwój osobniczy mięśni.

Poszczególne mięśnie powstają przez oddzielenie się materiału mięśniowego od wspólnych zawiązków. Jeżeli odzielenie to jest niezupełne lub też wcale się nie odbywa, może brakować całego mięśnia (np. m. dłoniowy długi) lub tylko jego części (m. naramienny, piersiowy większy). lub mogą występować połączenia z sąsiednimi mięśniami. Dodatkowe odszczepienia zawiązku mięśniowego mogą być przyczyną występowania nadliczbowych przyczepów początkowych lub końcowych, lub nawet nadliczbowych mięśni; dodatkowe głowy występują stosunkowo często, np. w m. dwugłowym ramienia. W niektórych okolicach ciała odmiany mięśni są liczniejsze niż w innych, np. częściej występują one na kończynie górnej niż dolnej.

Odmiany mięśni nie są na ogół wynikiem przypadku. Wiele z nich ma duże znaczenie dla filogenezy człowieka; jedne wskazują na bardziej lub mniej odległe etapy antropogenezy, byłyby to odmiany pierwotne, czyli regresywne, inne wskazują na nowe drogi rozwoju, stanowiłyby więc odmiany postępowe, czyli progresywne.

Podobne prace

Do góry