Ocena brak

Odmiany grup społecznych

Autor /John Dodano /29.07.2011

W efekcie dotychczasowej analizy widzimy już wyraźnie, jak niezwykle różnorodne całości społeczne odnaleźć można wśród zbiorowości ludzkich, a w szczególności wśród tych całości najbardziej ważnych, które nazywamy grupami społecznymi. Od rodziny do narodu, od drużyny sportowej do Kościoła, od kręgu przyjaciół do partii politycznej. To wszystko są grupy.

W obliczu takiej różnorodności kolejny niezbędny krok badacza to wprowadzenie w chaosie zjawisk jakiegoś porządku, dzielącego je albo według pojedynczych właściwości (klasyfikacja), albo według pewnych syndromów cech występujących we wzajemnym powiązaniu i wyróżniających najczęściej spotykane, „typowe" odmiany zjawiska (typologia). Podejmiemy najpierw analityczną klasyfikację grup społecznych według kryteriów obiektywnych i subiektywnych, a później przedstawimy pewne wybrane, syntetyczne typologie.

Podobne prace

Do góry