Ocena brak

Odmianoznawstwo

Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013

Nauka o morf., anat. ifizjol. oraz użytkowych właściwościach odmianroślin uprawnych. Do o. należy równieżopracowywanie metod służących do oznaczaniaodmian i dokonywanie dokładnego opisuodmian w celu ustalenia tożsamości i czystościodmianowej przy kwalifikacji polowej.

Badania odmianoznawcze mają naukowe i praktyczneznaczenie zarówno dla hodowli, jak idla uprawy roślin, gdyż rozróżnianie i znajomośćcharakterystycznych cech i właściwościposzczególnych odmian pozwala na właściweich wykorzystywanie w praktyce.

Podobne prace

Do góry