Ocena brak

Odmiana mieszańcowa, odmiana heterozyjna

Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013

Odm., której materiał siewny jest wytwarzany przez skrzyżowanie ściśle określonych komponentów rodzicielskich, wyodrębnionychna podstawie badania wartości kombinacyjnej.

O.m. charakteryzuje się wysokimi efektami heterozji w stosunku do składnika matecznegolub ojcowskiego, lub w stosunku do średnichwartości obydwu składników rodzicielskich,pod względem ważniejszych cech gosp., np.plonu ziarna, plonu zielonki itp. Efekt heterozjiwyraża się z reguły zwyżką plonu w porównaniudo odm. standardowych (kukurydzy).Ponadto o.m. wykazują wysoki stopieńwyrównania morf., co jest szczególnie ważnew przypadku zbioru mech. (burak cukrowy) iwarzyw.

Powtarzalność cech takiej odm. ijednakowy skład genet. są zapewnione dziękitemu, że składniki rodzicielskie mają ustalonyskład genet. – są to linie wsobne gat. obcopylnych,linie czyste gat. samopylnych lub klonygat. rozmnażanych wegetatywnie. Materiałsiewny o.h. przeznaczony jest do jednorazowegoużytku, gdyż efekty heterozji występujątylko w pokoleniu F1. W kolejnych pokoleniach,wskutek segregacji cech, następuje obniżeniewielkości plonu i in. cech gosp.

Podobne prace

Do góry