Ocena brak

Odleżenie się roli

Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013

Powolne osiadanie warstwyornej po orce mające na celu uzyskanie korzystniejszychwłaściwości roli. Proces tenpolega na mech. osiadaniu agregatów glebowychi zagęszczaniu tekstury roli. Jednocześnieprzebiegające procesy biol.-fiz.-chem.zmieniają układy koloidalne i nadają roli stansprawności. W czasie suszy rola osiada wolno,natomiast deszcze przyspieszają osiadanie;postępuje ono wolniej na glebach ciężkich niżna lekkich.

Niektóre rośliny, np. żyto, należysiać w rolę odleżałą, gdyż osiadanie zachodzącedopiero po siewie powoduje uszkodzeniakorzeni. Dlatego też po każdej orce czy energicznymspulchnieniu powinien nastąpić okreso. się r. – szczególnie ważne jest to w okresiepoprzedzającym siew rośliny. Po zbyt późnychorkach osiadanie roli przyspiesza się wałem Campbella.

Podobne prace

Do góry