Ocena brak

Odkształcenie lepkosprężyste

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Materiał, który wykazuje właściwości tak ciała stałego sprężystego typu Hooke’a, jak i płynu niutonowskiego i jest wrażliwy na szybkość deformacji, nazwano lepkosprężystym (rys. 4.1f). Wiele produktów spożywczych wykazuje tę właściwość, np. mięso, drób, ryby, wilgotne ziarna zbóż, wiele owoców i warzyw.

Właściwości lepkosprężyste produktu spożywczego można wykazać przeprowadzając deformację lub próbę na naprężenie i odkształcenie przy różnych szybkościach obciążenia. W materiale lepkosprężystym nachylenie krzywej deformacji wzrasta ze wzrostem szybkości obciążenia. Innymi testami na lepkosprężystość są relaksacja naprężeniowa i pełzanie.

Relaksacja naprężeniowa jest to zanikanie naprężenia lub siły w czasie, gdy materiał jest poddany momentalnej deformacji, która pozostaje stała przez pewien okres. Szybkość tego zanikania naprężenia jest określana przez stałą czasową zwaną czasem relaksacji Świeży produkt, mocno upakowany do pojemnika

o sztywnych ściankach, będzie wystawiony na działanie mniejszych sił ściskających po okresie przechowywania na skutek relaksacji naprężeniowej.

Pełzanie jest zmianą odkształcenia lub deformacją w czasie, gdy materiał zostaje raptownie poddany określonemu naprężeniu lub sile, które pozostają stałe w czasie testu. Szybkość, przy której następuje zwolniona sprężysta deformacja w pełzaniu materiału pod wpływem nieruchomego obciążenia w punkcie zwrotnym, jest określona przez stałą czasową nazwaną czasem zwolnienia. Gdy lepkosprężysty materiał jest deformowany, część energii deformacji jest zmagazynowana, a część rozproszona. Gdy ta deformacja powtarza się z określoną częstością, zależność między

naprężeniem i odkształceniem bywa wyrażona jako zależny od częstotliwości moduł zwany modułem kompleksowym. Moduł kompleksowy może być podzielony na dwa komponenty: 1) moduł przechowywania związany z magazynowaniem energii deformacji, 2) moduł strat związany ze stratą energii.

 

Podobne prace

Do góry