Ocena brak

ODESŁANIA I NORMY POZAPRAWNE STOSOWANE PRZEZ ADM. PUBLICZNĄ

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

-szczególne rodzaje źródeł i norm rodzaje prawa adm.

1) źródła niezorganizowane – są to swoiste źródła z poza systemu prawa, do których odsyła się w przepisie ustawy ustalone zwyczaje, zasady współżycia społecznego, normy naukowe.

2) normy techniczne – do których następuje odesłanie także na gruncie przepisów ustawy, określa je komitet normalizacyjny np. Polskie normy jakości.

3) normy polityczne art. 148 Konstytucji.

4) normy moralne – istniejące w społeczeństwie i właściwie dla niego np. wartości chrześcijańskie.

5) normy etyczne – określające pożądany z punktów widzenia ustawodawcy sposób zachowania się , dotyczy funkcjonariuszy i pracowników adm.

Podobne prace

Do góry