Ocena brak

Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Prowadzi się go w celu opróżnienia pomieszczeń w celu ich wydania wierzycielowi. Środek ten prowadzi się w stosunku do zobowiązanego oraz os znajdujących się w pomieszczeniu.

Egzekutor dostarcza zobowiązanemu tytuł wykonawczy oraz postanowienie z pouczeniem, że w razie niewykonania obowiązku zostanie zastosowany środek egzekucyjny. Egzekutor usuwa nieruchomości znajdujące się w pomieszczeniu i wzywa znajdujące się tam osoby do opuszczenia pomieszczenia pod groźbą użycia przymusu bezpośredniego.

W przypadku oporu egzekutor wzywa odpowiedni organ w celu zastosowania przymusu bezpośredniego. Jeżeli pomieszczenie jest zamknięte egzekutor w obecności dwóch świadków i w razie potrzeby z pomocą policji otwiera pomieszczenie. Ruchomości usunięte z pomieszczenia egzekutor oddaje zobowiązanemu, dorosłemu członkowi jego rodziny lub przekazuje na skład na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego.

Podobne prace

Do góry