Ocena brak

Oddziały i przedstawicielstwa banku zagranicznego w Polsce

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia KNB, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku.

Odziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Odział banku zagranicznego jest obowiązany:

  • używać nazwy banku zagranicznego w języku państwa jego siedziby zx przetłumaczoną forma prawną i z dopiskiem „oddział w Polsce”

  • prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim, zgodnie z przepisami obowiązującymi banki polskie.

Przedstawicielstwo jest zobowiązane do czynności zawartych w pozwoleniu i nie wykonuje czynności bankowych

Banki zagraniczne mogą otwierać w Polsce swoje przedstawicielstwa za zgodą KNB po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku.

Podobne prace

Do góry