Ocena brak

Oddawanie stolca

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Oddawanie stolca (defaecatio) u zwierząt odbywa się odruchowo przy współpracy perystaltyki jelita grubego i tłoczni brzusznej. U człowieka działanie tłoczni brzusznej nie jest jednak warunkiem niezbędnym, ponieważ przy porażeniu mięśni brzucha nadal możliwe jest oddawanie stolca. W chwili gdy wielkie ruchy okrężnicy, począwszy od okrężnicy poprzecznej, przesuwają kał do odbytnicy, napięcie mięśniówki wzrasta, co odczuwa się jako parcie na stolec. Objawy te dochodzą do naszej świadomości i są już regulowane świadomie. Działaniem tłoczni brzusznej i rozluźnieniem zwieraczy do pewnego stopnia możemy świadomie regulować czas wypróżnienia. Wreszcie przez skurcz odbytnicy i rozluźnienie zwieraczy kał zostaje usunięty. Również dźwigacz odbytu odgrywa pewną rolę podczas wypróżnienia; jednak nie dlatego, że unosi odbyt, na co wskazywałaby jego nazwa, lecz dlatego, że mięśnie obu stron zbliżają ścianę tylną odbytnicy do przedniej powyżej odbytu i wypierają kał. W razie koniecznej potrzeby mięśniem pomocniczym jest również m. pośladkowy' wielki. Przyjmuje się, że ośrodek kierujący wypróżnieniem znajduje się w części krzyżowej rdzenia. Uszkodzenie tego ośrodka powoduje mimowolne oddawanie kału.

Podobne prace

Do góry