Ocena brak

„Oda do młodości”

Autor /callie144 Dodano /14.03.2011

Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy „świat ducha”.

Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi.:

Elementy oświeceniowe:

 1. gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej; patetyczny utwór pochwalny opiewający wybitna postać, wydarzenie, wzniosłą ideę). Jego charakterystyczne cechy:

 • pochwalny charakter utworu,

 • apostrofy do uosobionej abstrakcji, „Młodości”,

 • patos,

 • uczuciowy nieład wyrażający się np. w nieregularności strof i kompozycji,

 • zdania wykrzyknikowe Razem, młodzi przyjaciele!”,

 • peryfrazy (omówienia) „Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,”

 • rozbudowane porównania „A jako w krajach zamętu i nocy/ Skłóconych żywiołów waśnią, / Jednym „stań się” z bożej mocy”,

 • wyszukane epitety kwiat nowości”;

 1. Obrazowanie (pełni funkcję perswazyjną: przykład do naśladowania (Herakles); ilustruje tezę „płaz w skorupie” - starzy są egoistami),

 • mitologiczne motywy (Herakles, nektar, pierwotny chaos),

 • personifikacje gwałtu i słabości,

 • alegorie („gród sławny”; „płaz w skorupie” na trupich wodach);

 1. Idee

Elementy Romantyczne.

 1. Temat utworu (pochwała młodości);

 2. Podmiot liryczny:

 • „ja”(„wzlecę”, „dzielę”);

 • „my” („opaszmy”, „pchniemy”),

a zatem jednostka utożsamiająca się ze zbiorowością. Jej sposób mówienia: namiętne wezwania (wykrzykniki, wyrażenia nacechowane emocjonalnie, częsty tryb rozkazujący) wskazują na zaangażowanie emocjonalne, poczucie ogromnej siły i pewności. Jest to charakterystyczna dla romantyzmu jednostka nieprzeciętna, o osobowości przywódcy;

 1. Idee:

 • przeciwstawienie „młodych” - „starym”,

 • ubóstwienie młodości, ukazanej nie jako kategoria biologiczna czy socjologiczna, ale jako siła kreacyjna o boskiej potędze (jak Bóg stworzył „świat rzeczy”, tak młodość stworzy „świat ducha”),

 • wyższość „świata ducha” nad „światem rzeczy”,

odrzucenie racjonalizmu („rozumni szałem”; „łam czego rozum nie złamie”) i empiryzmu („Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”).

 

Podobne prace

Do góry