Ocena brak

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Socjaldemokracja

Autor /Dytrych Dodano /08.05.2012

 

W 1951 roku odbudowano Międzynarodówkę Socjalistyczną. Jej partie (np. SPD w 1959 r.) zerwały ostatecznie z przestarzałym już marksizmem i uznały potrzebę budowy „państwa socjalnego" według Keynesowskich wzorców, skła­dających się na doktrynę „welfare State".

Międzynarodówka, rozwijająca swoją działalność także poza Europą, stała się efek­tywnym środkiem walki z komunizmem, odciągając od niego masy w Europie Zachod­niej (poza Wiochami) i w krajach Azji oraz Ameryki Łacińskiej.

Jednocześnie wpływając na stopniowe zniwelowanie najbardziej negatywnych zjawisk, które przy­niósł kapitalizm - stała się jednym z elementów ukształtowanego po wojnie mechaniz­mu systemowej homeostazy tego modelu gospodarczo-społecznego.

Podobne prace

Do góry