Ocena brak

Od czego zależy wysokość zasądzanych alimentów?

Autor /Cibor Dodano /21.02.2012

 

Wysokość świadczeń należnych uprawnionej osobie zależy od jej usprawiedliwionych potrzeb, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Potrzeby osoby, która chce otrzymać alimenty to nie tylko to, co niezbędne do życia, czyli podstawowe środki, ale także te środki, które pozwolą jej na funkcjonowanie w środowisku, w którym żyje (np. studenckim). Możliwości zobowiązanego muszą być większe ponadto, czego potrzebuje on do utrzymania siebie i swojej rodziny.

Wysokość alimentów zależy zatem od porównania sytuacji obu osób - uprawnionej i zobowiązanej.

Podobne prace

Do góry