Ocena brak

Od czego zależy dobór metod nauczania (kryterium doboru metody)

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Od : celu pracy dydaktyczno – wychowawczej, właściwości poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, respektowanych zasad nauczania, wiek uczniów, charakterystycznych właściwości poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, realizowanych celów i zadań tej nauki, ogólnych celów kształcenia, szczegółowych zadań dydaktycznych, przedmiotu nauczania.

Podobne prace

Do góry