Ocena brak

Oczodół

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Oczodół (orbita) ma kształt czwórściennego ostrosłupa szczytem zwróconego do wewnątrz, do kanału wzrokowego (ca* nalis opticus1), a podstawą — ku powierzchni twarzowej czaszki. Prze: kanał przebiega tętnica oczna (a. ophthalmica) i nerw wzrokowy (n. opticus). Podstawa stanowi wejście do oczodołu (aditui orbitae); jest ono mniej więcej czworokątne z zaokrąglonymi kątami Na górnym brzegu wejścia, utworzonym przez kość czołową, niecc przyśrodkowo od połowy jego długości znajduje się otwór lub wcięcie nadoczodołowe (foramen s. incisura supraorbitalis) dla tętnicj i żyły nadoczodołowej (zwanych też naczyniami czołowymi bocznymi i gałęzi bocznej nerwu czołowego. Przyśrodkowo od otworu nadoczo-dołowego położone jest wcięcie lub otwór czołowy (incisura s foramen frontale) dla tętnicy i żyły nadbloczkowej i gałęzi przyśrodkowej nerwu czołowego. Brzeg boczny wejścia do oczodołu stanowi wyrostek jarzmowy kości czołowej i wyrostek czołowy kości jarzmowej łączące się szwem czołowo-jarzmowym (sutura frontozygomati-ca). W przedłużeniu bocznego brzegu wejścia do oczodołu ciągnie się łukowato ku górze i do tyłu kresa skroniowa (linea temporalis) która ogranicza od przodu i od góry obszerny dół skroniowy (fossa temporalis), znajdujący się do tyłu od bocznego brzegu oczodołu na ścianie bocznej czaszki. Brzeg dolny wejścia do oczodołu tworzy kość jarzmowa i szczęka, a brzeg przyśrodkowy — wyrostek czołowy szczęki i kość czołowa.

Podobne prace

Do góry