Ocena brak

Ociernica

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość 0,3-0,4 cm. Ta pokryta gęstymi kolcami stonka prawdopodobnie naśladuje wyglądem nasiona o kolczastej okrywie, których pełno w suchych rejonach, będących właściwą jej ojczyzną. Chrząszcza tego nie można pomylić z żadnym innym.  

Środowisko: suche murawy ze skąpą roślinnością. Tylko w ciepłych okolicach.

Występowanie: południowa część środkowej Europy, w Polsce przypuszczalnie na całym obszarze. Centrum rozmieszczenia w krajach nad Morzem Śródziemnym i w północnej Afryce.

Liczebność: nie podlega silnym wahaniom; stonka rzadko spotykana.

Rozród: postacie dojrzałe, które przeobrażają się jesienią, zimują w glebie. Przed złożeniem jaj muszą odbyć żer uzupełniający, dopiero później samice rozpoczynają składanie jaj w niewielkich skupieniach na dolnej stronie liści różnych gatunków traw. Larwy wyżerają w liściach miny. Często spotyka się je w perzach i wiechlinach. Przepoczwarczenie odbywa się w minie.

Do góry