Ocena brak

Ochronna funkcja prawa pracy

Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011

Funkcje prawa pracy to zalozone w jego normach podstawowe cele, jakie stawia przyjeta regulacja prawna.

Funkcje prawa pracy:

  • ochronna

  • organizacyjna

Funkcje te mimo ze realizuja odmienne zadania, splataja sie ze soba i wzajemnie uzupelniaja.

Ochronna funkcja prawa pracy polega na ochronie interesow pracownikow, jako slabszej strony stosunku pracy.

Przepisy prawa pracy zapewniaja ochrone zdrowia i zycia pracownikow, niezbedny wypoczynek, gwarancje minimalnego wynagrodzenia, ochrone trwalosci stosunku pracy itp.

Wyznaczja rowniez granice maksymalnych obowiazkow,jakie moga byc nakladane na pracownikow, oraz minimum uprawnien, z jakick powinni oni korzystac. Stwarzaja dla pracownikow gwarancje, zapewniajac standard ich praw i obowiazkow.

Funkcja ochronna prawa pracy, to nie tylko ustalanie tresci i granic praw i obowiazkow pracownikow, ale rowniez charakter i mechanizm tych przepisow. Przepisy te nie zezwalaja na odstepstwa od ustalonego ustawowo wymiaru uprawnien pracowniczych oraz zakresu i rozmiaru obowiazkow w sposob niekorzystny dla pracownikow. W ten sposob chronia ich przed mozliwoscia zwiekszania obowiazkow lub uszczuplenia uprawnien /umowa o prace, uklady zbiorowe pracy lubw innych aktach/.

Ochronna funkcja pracy to rowniez zabezpieczenie przyznawanych pracownikowi uprawnien. Nastepuje ono w natepujacy sposob:

1. przez kontrole przestrzegania tych uprawnien przez pracodawcow, dokonywana przez upowaznione organy/ inspekcje pracy/ i pociagania do odpowiedzialnosci winnych naruszania tych uprawnien.

2. przez doprowadzenie do ich realizacji w drodze dochodzenia przez pracownika naruszonych uprawnien /np. sad pracy komisja pojednawcza/.

Podobne prace

Do góry