Ocena brak

Ochrona własności – roszczenia uzupełniające

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

UZUPEŁNIAJĄCE – roszczenie o wydanie rzeczy nie wyrównuje właścicielowi strat poniesionych w okresie kiedy był pozbawiony posiadania rzeczy, mogą uzupełniać roszczenia windykacyjne lub być dochodzone oddzielnie. Powstanie oraz zakres roszczeń zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza, ma charakter subiektywny. Wyróżnia się 3 sytuacje:

  1. gdy posiadacz jest w dobrej wierze wtedy roszczenia uzupełniające dla właściciela nie powstają

  2. gdy posiadacz jest w złej wierze zobowiązany jest do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy a także powinien zwrócić pobrane pożytki lub ich wartość

  3. posiadacz w dobrej wierze który dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, od tej chwili nie jest on uprawniony, do władania rzeczą i jest zrównany z posiadaczem w złej wierze, lecz nie musi on zwracać wartości pożytków.

Uszczerbek ten wyrównują roszczenia uzupełniające:

  1. Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy

  2. Roszczenie o zwrot pożytków lub ich równowartości

  3. Roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy i jej pogorszeniem lub utratą

Do góry