Ocena brak

Ochrona własności – roszczenia negatoryjne

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

NEGATORYJNEroszczenie właściciela przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Ochrona ta ma charakter obiektywny, a właściciel może żądać:

= przywrócenia stanu zgodnego z prawem

= zaniechania naruszeń

legitymacja czynna i bierna tak jak w roszczeniu windykacyjnym.

Do góry