Ocena brak

Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego obejmuje wszystkie pracownice niezależnie od długości okresu ich zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyjątkiem są pracownice zatrudnione na okres próbny krótszy niż miesiąc.

Na ochronę tę składa się:

1.zakaz wypowiadania i rozwiązywania wypowiedzianej umowy

2.zakaz wypowiedzenia zmieniającego

3.zakaz rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn nie zawinionych (art.53 k. p.)

4.przedłużenie z mocy prawa do dnia porodu umowy zawartej na okres próbny przekraczający miesiąc, na czas określony oraz na czas wykonywania określonej pracy, jeżeli miałyby one ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Ochrona ta rozpoczyna się od początku ciąży i trwa do końca urlopu macierzyńskiego. Końcowy termin ochrony może ulec zmianie, jeżeli czas trwania umowy ( zawartej na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy) kończy się porodem. W takim przypadku okres ochronny kończy się bądź z chwilą upływu okresu, na który była zawarta, bądź z chwilą porodu.

Zakaz wypowiadania umowy o pracę kobiecie w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego dotyczy zarówno wypowiadania umowy o pracę kobiecie będącej w ciąży, jak i rozwiązywania umowy o pracę z kobietą, która w okresie doręczenia jej wypowiedzenia nie była w ciąży lub o fakcie ciąży nie wiedziała, natomiast w okresie rozwiązania umowy była w ciąży.

Niedopuszczalne jest także rozwiązanie umowy z pracownicą w przypadku gdy ciąża zakończyła się poronieniem przed upływem okresu wypowiedzenia.

Zakaz wypowiadania umowy kobiecie w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego dotyczy również wypowiedzenia zmieniającego, dążącego do zmiany warunków pracy lub płacy pracownicy.

W cały okresie ochronnym nie można także rozwiązywać umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn nie zawinionych przez pracownicę, niezależnie od trwania tych przyczyn.

Podobne prace

Do góry