Ocena brak

Ochrona środowiska w procesie prowadzenia działalności gospodarczej

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Podstawowym instrumentem ochrony środowiska są regulacje prawne, które obejmują:

- ustalenie norm dopuszczalnych (standardów) dotyczących jakości środowiska dla różnych jego składników, tj. powietrza, wody i gleby;

-    administracyjne wymagania dotyczące jakości produktów i procesów;

-    regulacje dotyczące sposobu użycia produktów;

-    standardy - normy emisji;

-    koncesjonowanie;

-    ograniczenia obszarowe;

-    przepisy bezpieczeństwa.

W krajowym przemyśle spożywczym największe trudności sprawia odprowadzenie ścieków ze szczególnie uciążliwych zakładów (cukrowni, zakładów mleczarskich, mięsnych itp.) oraz emisja gazów spalinowych i innych, zawierających szereg substancji szkodliwych, takich jak dwutlenek siarki, amoniak, tlenek węgla. Zakłady przemysłowe mają obowiązek przestrzegania indywidualnie ustalonych norm dopuszczalnych zanieczyszczeń i innych obciążeń środowiska. Normy takie są zwane normami emisji. Przestrzeganie norm emisji powinno w założeniu zapewnić zachowanie norm jakości środowiska (zwanych w odniesieniu do powietrza normami emisj i).

Odpowiednie zarządzenia podają wymagania, jakim powinny odpowiadać ścieki czy spaliny, wprowadzane do wód, ziemi lub powietrza. Określone są w nich najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń.

Zakłady przemysłowe (podmioty gospodarcze) naruszające powyższe przepisy, mogą ponosić za to odpowiedzialność administracyjną (kary pieniężne, zadośćuczynienie administracyjne, usunięcie przyczyny zagrożenia, wstrzymanie działalności całego zakładu lub jego części), cywilną (odszkodowanie), pracowniczą (sankcje finansowe w stosunku do pracowników) lub karną, jako najsurowszy środek odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko środowisku.

 

Podobne prace

Do góry