Ocena brak

Ochrona przed zwolnieniem

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Pracodawca nie może zwolnic grupowo osób chronionych przed zwolnieniem na podstawie przepisów KP i innych przepisów szczególnych z wyjątkiem osoby pozostającej na urlopie trwającym dłużej niż 3 m-ce. Pracodawca może wypowiedzieć zmieniające warunki pracy, gdy istnieje taka konieczność, wówczas pracownikowi przysługuje przy obniżeniu wynagrodzenia dodatek wyrównawczy obliczony według zasad na podstawie przepisów KP.

Dodatek przysługuje pracownikowi do końca okresu szczególnej ochrony stosunku pracy gdy dotyczy osoby w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży, członka zarządu zakładowej organizacji związkowej albo członka rady pracowniczej przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry