Ocena brak

Ochrona prawa własności

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Podstawowymi powództwami służącymi właścicielom do ochrony ich prawa własności były:

  • powództwo windykacyjne (rei vindicatio)

  • powództwo negatoryjne (actio negatoria)

Do ochrony własności bonitarnej służyło powództwo publicjańskie (actio Publiciana)

Wszystkie te powództwa miały charakter rzeczowy (actiones in rem), a ponieważ opierały się na prawie do rzeczy, należały do środków petytoryjnych. Jest oczywiste, że jeżeli właściciel był zarazem posiadaczem rzeczy, mógł skorzystać z ochrony posesoryjnej, gwarantowanej odpowiednimi interdyktami.

Podobne prace

Do góry