Ocena brak

Ochrona pracy kobiet

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Kodeks Pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Rodzaje tych prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09096r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietą. Na podstawie w/w rozporządzenia pracodawca powinien ustalić zakładowy wykaz prac wzbronionych kobietom zawierający tylko stanowiska i pracę, którą w jego zakładzie występują. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych.

Prace wzbronione kobietom to:

- prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem oraz wymuszona pozycją ciała;

- prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym9kobiety w ciąży);

- prace w hałasie i drganiach;

- prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i ultrafioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych(kobiety w ciąży);

- prace pod ziemią poniżej gruntu i na wysokości;

- prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

- prace z narażeniem na działanie szkodliwych substancji;

- prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego:

- chyba, że zachodzą przyczyny uzasadnionego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z jej winy, wymaga zgodę związków zawodowych;

- nie stosuje się w okresie próbnym nie przekraczających 1 miesiąca, może wystąpić za wypowiedzeniem w razie ogłoszenia likwidacji lub upadłości.

Kobietę w ciąży nie można zatrudnić w okresie nocnym jak i w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca jest zobowiązany przenieść do innej pracy kobiety w ciąży:

- w sprawie orzeczenie lekarskiego stwierdzając, że względu na stan nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy;

- pracodawca jest zobowiązany udzielić jej urlopu wychowawczego;

- pracownica karmiąca dziecko ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy.

Podobne prace

Do góry