Ocena brak

Ochrona ograniczonych praw rzeczowych

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio, przepisy o ochronie własności. Ochrona odnosi się tylko do tych praw ograniczonych które polegają na władaniu rzeczą. Uprawniony może wystąpić z roszczeniem o wydanie rzeczy lub o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, i o zaniechanie naruszeń, zarówno przeciwko osobie trzeciej jak i właścicielowi rzeczy obciążonej. Hipoteka nie polega na władaniu rzeczą i jej ochrona została unormowana w sposób szczególny w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Podobne prace

Do góry