Ocena brak

Ochrona interdyktowa posiadania, cel i rodzaje interdyktów

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Interdykt (interdictum) był to wydany przez magistraturę zakaz lub nakaz pewnego działania lub zaniechania. Celem jego wydania było przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem stanowi rzeczy. Istniały interdykty restytucyjne (nakaz wydania rzeczy), ekshibitoryjne (nakaz przedłożenia rzeczy) i prohibitoryjne (zakaz działania sprzecznego z prawem). W przypadku wykonania interdyktu uznawano spór za zakończony, w przeciwnym razie poszkodowany miał prawo do wszczęcia procesu.

Podobne prace

Do góry