Ocena brak

Ochrona hipoteki

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI: Nie może on dokonywać takich czynności faktycznych, które mogłyby pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości zabezpieczonej wierzytelności.

UPRAWNIENIA WIERZYCIELA HIPTECZNEGO – możność przeciwdziałania dewastacji nieruchomości przez właściciela. Jeżeli właściciel nie zastosuje się do żądań wierzyciela, może on wystąpić o niezwłoczne zaspokojenie z nieruchomości obciążonej.

Podobne prace

Do góry