Ocena 1.0 1 głos

OCHRONA DÓBR KULTURY W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Regulamin Haski z 1907r. nakładał na wojujących (na lądzie) obowiązek podjęcia niezbędnych kroków, ażeby w miarę możności oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne... pod warunkiem, ażeby te gmachy i miejsca nie służyły jednocześnie celom wojennym (art. 27).

Analogiczne postanowienie zawarte jest w XI Konwencji Haskiej z 1907r. dotyczącej bombardowania przez siły zbrojne morskie w czasie wojny. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony dóbr kulturalnych w czasie wojny zawarte są w Konwencji Haskiej z 1954r.

Podobne prace

Do góry