Ocena brak

Oceny jakości akcji

Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013

Podobnie jak ocena jakości obligacji, także ocena akcji skoncentrowana jest na ryzyku niezrealizowania oczekiwanych przychodów z inwestycji w dany papier wartościowy. Im wyższe jest prawdopodobieństwo otrzymania przewidywanego strumienia dywidend oraz wzrostu zysków, a także im silniejsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, tym wyższa ocena wyspecjalizowanych agencji. Agencja Standard & Poors wyjaśnia na przykład, że jej zasady oceny akcji spółek są tak skonstruowane, aby uwzględnić względną stabilność i wzrost zysków oraz dywidend w większości ubiegłych lat.

Ocena bierze również pod uwagę wielkość spółki oraz „wydarzenia nadzwyczajne, takie jak katastrofy i strajki, a także korekty księgowe”. Standard & Poor’s podkreśla, że „ranking nie jest prognozą przyszłego zachowania rynkowego spółki, a jedynie oceną dotychczas osiągniętych zysków i wypłaconych dywidend

Publikowane oceny akcji są wykorzystywane i cytowane w znacznie węższym zakresie niż oceny obligacji. Prawdopodobnie powodem tego jest fakt, iż obligacje nabywane są zwykle jako instrument defensywny, dla którego duże znaczenie ma wartość stopy zwrotu w terminie do wykupu i względna pewność jej uzyskania, mniejsze natomiast znaczenie ma prawdopodobieństwo wzrostu ceny.

Podobne prace

Do góry