Ocena brak

Ocena sprawności rozwoju mowy

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

-płaszczyzna fonetyczna języka-artykulacja, fonacja,prozodia:

*poprawność artykulacyjna poszczególnych głosek

*struktura fonologiczna wyrazów

*płynność mówienia

*jakość i barwa głosu

-płaszczyzna strukturalno semantyczna:

*aspekt ekspresywny-produkowanie mowy:

~`zasób słownika czynnego

~struktura wypowiedzi pod względem składni,logiki i gramatyki w obrębie zdań i tekstu

~poprawność fleksyjna-formy gramatyczne

*aspekt impresywny, rozumienie mowy:

~ zasób słownika biernego

~zrozumienie wypowiedzi, zdań, pytań, poleceń i tekstu

-komunikacja językowa

Podobne prace

Do góry