Ocena brak

Ocena społeczeństwa polskiego w okresia trwania sejmu wielkiego dokonana przez Niemcewicza w komedii pt. "Powrót posła"

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

Obóz reform:

• działacze stronnictwa patriotycznego

• zwolennicy reform dotyczących naprawy państwa: zniesienia Liberum Veto, wolnej elekcji i polepszenia doli chłopa

• rozumiejący potrzebę reform kraju

• pragnący pozyskać sobie jak najwięcej zwolenników wśród średniej szlachty

ludzie godni naśladowania

Podkomorzy:

• przedstawiciel drobnej szlachty, urzędnik ziemski z wyboru, rozsądzający spory graniczne, cieszący się dobrą opinią

• wzorowy i dobry ojciec

• oświecony patriota, opowiadający się za patriotycznym wychowaniem młodzieży

• zwolennik reform

• wzór cnót obywatelskich

• dobry i ludzki opiekun swoich poddanych

Podkomorzyna:

• zwolenniczka reform

• narzekająca na skutki cudzoziemszczyzny i błahe wychowanie młodzieży

• oddana bez reszty rodzinie

Walery:

• uosobienie cnót rodzinnych i patriotyzmu

• uczciwy, stały w uczuciach

• przywiązany do rodziców

• patriota, rozumie potrzebę reform

• głosi potrzebę zniesienia Liberum Veto, wolnej elekcji i poddaństwa chłopów

• potępia obóz wsteczny

Obóz wsteczny, konserwatywny:

obrońcy starych porządków feudalnych, broniący Liberum Veto, wolnej elekcji i poddaństwa chłopów

• sami się ośmieszają własną głupotą, tym co mówią

• bezkrytyczne przyjmowanie obcej mody

• konserwatywny pogląd na wychowanie dzieci

Starosta Gadulski:

• nie cieszy się dobrą opinią

• skompromitowany we wszystkich dziedzinach życia

• reprezentuje ciemną, zacofaną szlachtę, konserwatysta

• nieuk

• bojący się nowości

• obojętny na sprawy publiczne

• gadatliwy, chciwy, leniwy, kłótliwy, zły, pijak

Starościna:

•zwolenniczka francuszczyzny

• sentymentalna dama

• wodząca za nos swojego męża, szantażując go rozwodem

Szarmancki:

• utracjusz, fircyk, cwaniak, cynik, nierób

• modny kawaler

• goniący za uciechami życia dworskiego

• pogardzający niższymi stanami

• obojętny na sprawy narodu

• niegodnie postępujący z kobietami

Podobne prace

Do góry