Ocena brak

Ocena poziomu rozwoju mowy - fonologiczna

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

a) płaszczyzna fonetyczna języka, artykulacja, fonacja , prozodia:

*poprawność artykulacyjna poszczególnych głosek

*struktura fonologiczna wyrazów

*płynność mówienia

*jakość i barwa głosu

b) płaszczyzna strukturalno-semantyczna

*aspekt ekspresywny, produkowanie mowy:

-zasób słownika czynnego

-struktura wypowiedzi pod względem składni, logiki i gramatyki w obrębie zdań i tekstu

-poprawność fleksyjna, formy gramatyczne

*aspekt impresywny, rozumienie mowy

-zasób słownika biernego

-rozumienie wypowiedzi, , zdań pytań , poleceń , instrukcji i tekstu

c) komunikacja językowa

*nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu werbalnego

*stosunek dziecka do samego mówienie

Podobne prace

Do góry